Büyük fuarları tanıtıyoruz ve Uluslararası Katılımcıları aşağıdaki sektörlerde tanıtıyoruz:

Petrol gazı:

Bina inşaatı: